دوره آموزشی جراحی آنکوپلاستی پستان

تاریخ برگزاری : شهریور ۱۳۹۹

محل برگزاری : بیمارستان سینا

برگزار کنندگان : 

  

Organized by : Live Surgery Course , PersiaMehr

اسپانسر :

مشاهده بیشتر

نظرات