مرحله اول

لطفا اطلاعات رویداد خود را با دقت در فرم زیر وارد کنید پس از وارد کردن درخواست به مرحله دوم بروید و اطلاعات سخرانان را تکمیل فرمایید.

Successful team of doctors, female with the clipboard

مرحله دوم

پس از تکمیل اطالاعات وبینار باید اطلاعات مربوط به سخنران ها و مجری (moderator) وبینار  را در فرم زیر وارد کنید قابل ذکر می باشد اطلاعات در صورت کامل بودن وارد کنید با تشکر .