عکس کاور خود را تغییر دهید
Persiamehr academic
عکس کاور خود را تغییر دهید
http://persiamehr.comadmin@persiamehr.com02188635358تاریخ عضویت: اردیبهشت, 15, 1400

“مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی شرکت پرشیامهر” بعنوان یک بخش و واحد مستقل که دارای “مجوز رسمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” می باشد مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی مهارتی و حرفه ایست. این دوره ها توسط “هیئت مدیره علمی شرکت پرشیا مهر” طراحی، تدوین و پس از تصویب وزارت بهداشت طبق پروتکل مصوب اجرا می گردد و بر اساس آن در پایان دوره مهارت آموزان گواهینامه رسمی
مهارتی را از وزارت بهداشت کسب می نمایند.
مجوز آموزش :https://zaya.io/f7ku7
رویداد های پیش رو :zaya.io/8smua

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است