فرم نظر سنجی دوره های آموزشی

فراگیر محترم خواهشمند است جهت ارتقاء کیفیت دورههای آتی این مجموعه با ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود ما را یاری رسانید: