عکس کاور خود را تغییر دهید
laparoscopy
عکس کاور خود را تغییر دهید
http://laparoscopy.tums.ac.irlaparoscopy@tums.ac.ir77741801تاریخ عضویت: اردیبهشت, 5, 1400

مرکز آموزش و پژوهش لاپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت انجام عملیات آموزش و پژوهش مربوط به جراحی های درون بین اعضای مختلف انسان و بدست آوردن جایگاهی معتبر و جهانی در ارتقای سلامت انسانها و برای تامین اهداف زیر تشکیل شده است:
رویداد های پیش رو : https://zaya.io/k7518

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است