Observation Training Course

با شرکت در دوره های (Observation & Discussion) در بیمارستان های منتخب اعم از دولتی و خصوصی شما از نزدیک با Set Up اتاق عمل، دستگاه ها و تجهیزات آشنا شده وضمن آشنایی با پروسیجر مورد نظر سئوالات مرتبط خود را مطرح می نمایید. برای درک بهتر شرکت کنندگان پس از انجام عمل جراحی، تمامی تکنیک‌های استفاده شده در آن پروسیجر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و درباره آن بحث و گفتگو خواهد شد تا کاملا مرکوز ذهن شود. شایان ذکر است، در این روش به دلیل مشاهده مستقیم نحوه به کارگیری مهارت‌ها و تکنیک‌ها توسط استاد آموزش در حین عمل جراحی، زمان منحنی یادگیری (Learning Curve) به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.

دوره های Observation پیش رو

در حال حاضر هیچ رویدادی وجود ندارد.