جراح زنان و زايمان فلوشيپ (فوق تخصصي) نازايي ولاپاروسكوپي پيشرفته از فرانسه

دكترمهدوي يكي از پيشكسوتان و مدرسين آموزش جراحي لاپاروسكوپي زنان می باشد و با درمان چندين هزار بیمار در خصوص لاپاروسکوپی خارج کردن رحم(هيستركتومي)، لاپاروسکوپی خارج کردن فيبروم(ميومكتومي)، و دیگرجراحي های لاپاراسكوپي زنان (كيستهاي تخمدان، اندومتريوز پيشرفته، رفع چسبندگي براي بهبود نازايي، درمان سرطانهاي زنان و…) کمک بزرگي در درمان بيماران با روشهاي كم تهاجمي برداشته است.او ارتباط خود را با بهترین مراکز اندومتریوز در دنیا حفظ کرده است و با به کارگیری آخرین روشها توانسته در تشخیص و درمان این بیماران بخصوص از طریق لاپاروسکوپی موثر باشد

https://dr-amahdavi.ir/