تعداد ویدئو همزمان : ۱ نفر | تعداد کاربران همزمان ۶۰ نفر

درباره طرح “رایگان”

این طرح به منظور ارتقاء سطح آگاهی درمان جویان و همچنین بستری برای پزشکان محترم در نظر گرفته شده تا از این طریق درمان جویان بتوانند سئوالات خود را در زمینه های مختلف پزشکی با متخصصین محترم در یک وبینار تخصصی مطرح نمایند. همچنین متخصصین محترم می توانند از این بستر برای آگاهی بیشتر مخاطبین خود استفاده کرده و پروسیجر های مختلف اعمال جراحی را به زبان ساده برای آنان به صورت Live( زنده ) توصیف نماییند.

مشاهده بیشتر

نظرات