پیش ثبت نام دوره ها صرفا به منظور ارزیابی و پیش بینی اولیه شرکت کنندگان در یک دوره  آموزشی می باشد ، و هیچگونه تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند. بدیهی است در صورت اجرا و شرکت قطعی در دوره می بایست عضو سایت شوید و دوره مود نظر خود را قطعی کنید.