وبینار های پزشکی

با شیوع COVID-19 و توقف اجرا گنگره ها و سمینار ها در برنامه های آموزشی درخواست برای اجرای برنامه های علمی به صورت مجازی بر بستر اینترنت و شبکه های اجتمایی افزایش پیدا کرد.از آنجاییکه شبکه های اجتماعی اختصاصا برای این منظور طراحی نشده بودند، لذا ابزار لازم را برای اجرای این برنامه ها نداشتند همچنین از سوی دیگر اجرا در بستر شبکه های خارجی نظیر Go to Meeting و Adobe Connect و … صرفا با استفاده از فیلترشکن امکان پذیر بود و این امر باعث کندی سرعت اینترنت میشد ، لذا با توجه به این واقعیت بر آن شدیم  این سرویس را در بستر اینترنت و سرورهای داخلی طراحی نماییم تا مخاطبین ما بتوانند به سادگی از برنامه های متنوع ما تنها با  اتصال به یک لینک بهره مند گردند.