برای ثبت نام دوره لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید

Hands-on Gyn-Laparoscopy Course

دارای گواهینامه از مرکز آموزش لاپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ظرفیت محدود

شرح و مدت دوره:

طول دوره به مدت یک ماه ‌بوده و مهارت آموز حداقل 30 عمل جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته مشارکت مینماید.

تمرینات عملی :

با اقدامات عملی زیر سعی میشود ضمن باز کردن دید جراحی در اعمال لاپاروسکوپی، همکاران مهارت آموز با کمک استاد آموزش کارهای زیر را بصورت پرکتیکال انجام داده تا با آخرین تکنیکهای مورد استفاده در اعمال جراحی لاپاروسکوپی زنان بدرستی آشنا شوند.

1. ورود به شکم (ده مورد)

2 .تروکار ثانویه (بیست مورد)

3 .نگه داشتن دوربین و کمک اول (ده مورد)

4 .کمک دوم در انجام پوزیشن دادن رحم (ده مورد)

5 .قرار گرفتن در مو قعیت جراح و کار با دو دست و انجام بعضی از قسمت های جراحی ( کوتر ینگ، لیگاشور ، هارمونیک ساکشن ) به صورت محدود دو تا سه بار

6 .انجام دو بار سو چورینگ

7 .انجام دیسکشن در لگن (دو بار)

8 .شرکت در اعمال جراحی هیستروسکوپی و انجام تشخیصی آن

9 .پرسش و پاسخ در مورد اعمال جراحی انجام شده

10 .شرکت در جلسات تئوری و ویدئو پرزنتیشن بصورت آنلاین طی دوره