جراحی LIVE

در حراجی LIVE ، تکنیک‌های نوین جراحی در یک ارتباط زنده (Live) و همینطور (video Presentation) مستقیماً از اتاق عمل توسط اساتید با تمام جزئیات به فراگیران ارائه شده و استاد جراح به پرسش‌های احتمالی ایشان در حین عمل جراحی نیز پاسخ خواهند داد.