با این بیمار چه کنیم ؟

این سرویس با هدف هم افزایی علمی و تکنیکی جراحان ارجمند برای درمان جراحی بیماران با وضیعت سخت و همچنین ارائه پیشنهادات مفید از سوی دیگر همکاران طراحی گردیده. امید است جراحان گرامی از طریق اشتراک گذاری موارد و شرح حال بیماران خود بتوانند از تجارب یکدیگر بهره لازم را کسب نماییند.